teisingas posakio "Mokslininkų mėsa nunuodyta“ supratimas

teisingas posakio "Mokslininkų mėsa nunuodyta“ supratimas

Standartinė ummjumana » Ant Bal 23, 2013 1:17 pm

As salamu alejkum,

Rusiškai šis posakis skamba taip “ПЛОТЬ УЧЕНЫХ ОТРАВЛЕНА” žodynuose žodis ПЛОТЬ verčiamas kaip kūnas, tačiau lietuvių kalboje žodis kūnas nenaudojamas apibriežiantis mėsai, iš kurios tas kūnas susidaro. Tuo tarpu rusiškai žodis ПЛОТЬ greičiau naudojamas kaip mėsa, negu kaip visas žmogaus kūnas. Pvz. Žodis mėsėdis rusiškai yra плотоядный. T.y. rusiškas žodis ir lietuviškas vertinis neneša vienodos prasmės ir šiame tekste žodis mėsa tiktų daugiau.

BismiLlahi ar Rahmani ar Rahim
Nuo senų laikų žinomas Islamo priešų iš netikinčių ir naujovių religijoje pasekėjo piktžodžiavimas apie ahli sunna wal džama mokslininkus, kurie yra Pranašų palikuoniai ir žiburiai rodantys tiesų kelią religijoje. Be abejo piktžodžiavimas ir šmeižtas apie mokslininkus daug šlykštesnis ir blogesnis negu apie apie paprasta žmogų.Imamas Ahmedas pasakė: „ iš tiesų, mokslininkų mėsa nunuodyta! Tas, kuris pajus jos kvapą- susirgs, o tas, kuris paragaus- numirs! Žiūrėti „al ma id fi adab el mufyd“ 71Imamas ibn Asakir pasakė: „ iš tiesų mokslininkų mėsa nunuodyta ir yra žinoma, kas atsitiks su tuo, kuris juos peikia! To, kuris blogai kalbės apie mokslininkus, širdį Allah nužudys anksčiau negu numirs pats žmogus.“ Žiūrėti „ Tabajin kizb al muftara“ 27Juk jeigu šmeižiantis ir piktžodžiaujantis apie paprasta musulmoną, tarsi valgo numirusio brolio mėsa- kaip pasakė Allah subhanahu wa Taalia Korane, tai tas, kuris elgiasi taip mokslininkų atžvilgių, valgo ne paprastą, o nunuodytą mėsą ir tai lems jo sielos pražūtį.Imamas as Safarini sakė: „ iš tiesų, mokslininkų nuopelnai žinomi ir jų privalumai dideli ir tas, kuris sumenkina jų privalumus- pats žemiausias ir niekšiškiausias iš žmonių, o tas, kuris jų nekenčia yra iš Iblis partijos!“ Žiūrėti „ Liahul anvar“ 2/355

Taigi, žodžiai mokslininkų mėsa yra nunuodyta“ paplito ahli sunna tarpe dar nuo salafų laikų. Tačiau šie žodžiai atsidūrė ir paklydusiųjų kalbose.Vis dažniau galima išgirsti kaip palikę sunna žmonės spekuliuoja Aukščiausiojo Allah, Jo Pranašo( alejhi saliatu wa salam), sahabų, jų pasekėjų ar ahli sunna wal džamaa mokslininkų žodžiais- nesėkmingai bandydami pateisinti savo nuklydimus. Apgailėtina, kad patys jie nepriima nurodymų iš tų pačių šaltinių. Kaip dažnai mes girdime, kad norėdami išteisinti kokius nors savo ideologus jie sako:“ mokslininkų mėsa nunuodyta!“, kai tuo tarpu patys šmeižia ir prirašo melą iš tiesų dideliems mokslininkams. Kaip dažnai girdime, kad žmonės sako:“ mūsų laikais nėra džarh wa taadil“, kai tuo tarpu patys tik ir daro džarh sunnos pasekėjų atžvilgių, net ne pagal džarh ir taadil mokslo taisykles.Kartais ne apsišvietusiems žmonėms tiesos žodžiai jų kalbose pasirodo pakankamais įrodymais, kad ir tie, kurie juos taria seka teisingu keliu. Tačiau tiesa kitokia.Gaila, bet šis reiškinys nėra šių laikų, kai islamiškame pasaulyje paplito didelis skaičius įvairių sektų ir grupių, vaikas. Ši problema egzistavo ir anksčiau, net sėkmingiausiais Ummos laikais. Pvz. Abu Rafi pasakojo, kad kai havaridž sukilo prieš Alį ibn Abi Talib, jie pastoviai kartojo ają:“ Teismas priklauso Allah“ „Teismas priklauso Allah“ ! ir Ali pasakė: „ sako tiesos žodžius, turėdami omeny melą.“ Žiūrėti „sahih Muslim“ 1774Taigi, dar karta įsitikinome, kad tokių žmonių kelias visais laikais vienodas- tai melo, abejonių ir anarhijos kelias!Dėl naudos ir teisingo šios temos supratimo, noriu pateikti vieną nedidelią, bet naudingą Šeikho Ubeida al Džabri straipsnį:"Mokslininkų mėsa nunuodyta“
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

صححه الشيخ الالباني في كتابه(صحيح الجامع)0
Vartotojo avataras
ummjumana
Site Admin
 
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2013 1:56 pm

Re: teisingas posakio "Mokslininkų mėsa nunuodyta“ supratima

Standartinė ummjumana » Ant Bal 23, 2013 1:52 pm

BismiLlahi ar Rahmani ar Rahim
Šlovė Viešpačiui, Jo Vienintelio mes prašome pagalbos bei atleidimo. Mes ieškome prieglobsčio pas Allah nuo blogio mūsų sielose ir nuo mūsų blogų darbų. To, kurį Allah veda teisingu keliu, niekas nepajėgs paklaidinti, ir to, kurį Allah paklaidina, niekas nepajėgs atvesti į teisingą kelią. Aš liudiju, kad nėra jokio kito dievo išskyrus Allah, Vienintelį, neturintį partnerių. Taip pat liudiju, kad Muhammedas yra Jo tarnas ir Pranašas.Žodžiai “ mokslininkų mėsa nunuodyta” yra iš tų frazių, kurias kai kurie žmonės naudoja teisingai, o kiti klaidingai. Pavyzdžiui įvairių judėjimų nariai, taip vadinamo “fikh ul jakja”( tikrovės supratimo) šalininkai ir hizbistų pamokslininkai. Jie naudoja šiuos žodžius prieš visus tuos, kurie atskleidžia jų nuklydimus. Sakydami “ mokslininkų mėsa nunuodyta”- mokslininkais jie laiko save ir savo lyderius.


Jų suteikia šiems žodžiams klaidingą prasmę: Nieko negalima nuneigti, negalima aiškinti ir atskleisti ne kieno klaidų.“ Visą tai daroma tam, kad atidaryti sau kelia manipuliuoti žmonėmis kaip panorėję, vedant juos bid‘a( naujovių), paklydimų ir djamaa skilimo link- siekiant sugriauti ahli sunna wal djamaa vienybę. Tuo tarpu ahli sunna šalininkai naudoja šiuos žodžius ginant teisuoliškus mokslininkus nuo naujovių religijoje pasekėjų, be abejo, tiesos imamų mėsa yra nuodinga tiems, kurie piktžodžiauja. O naujovių religijoje, iškraipymų ir paklydimų šalininkų mėsa neverta išviso jokios pagarbos.Vertėjo į rūsų kalbą pastaba:Šeikh ul Islam ibn Tejmija užminęs apie Hasan Al Basri žodžius: "Ar gi jūs nenorite užsiminti apie ydingą žmogų? Kalbėkite apie jį tam, kad žmonės šalintųsi jo! "pasakė: „ Kieno nors daromo bida‘a ar pasileidimo atskleidimas ir pranešimas apie tai kitiems žmonėms nėra ghiba. Apie tai pranešė Hassan al Basri ir kiti imamai- jeigu žmogus atliekas nuodėmes atvirai ir aiškiai. Toks žmogus turi būti nubaustas musulmonais,o mažiausia bausmė yra papeikimas, kad žmonės susilaikytų ir šalintųsi jo. Jeigu ne smerkti ir ne užsiminti apie tai, kad kas jam būdinga iš pasileidimo, nuodėmių ar bid‘a- žmonės gali susižavėti ir pasekti jo pavyzdžių. „ Madžmua al fatawa 15/268Šeikho al Džabri žodžių pratęsimas:Reikia žinoti, kad rašydami paneigimus, mes nesistengiam paneigti kokia nors konkrečią asmenybę dėl asmeninių ambicijų, bet darome tai tik dėl to, kad jie skleidžia nemokšybę ir paklydimus, naujovės griauna musulmonų vienybę. Būtent todėl jie neverti jokios pagarbos, kol negrįš prie tiesos ir Sunnos! Ir šiam teiginiui mes turim įrodymus iš Korano,Sunnos ir mokslininkų ižmos. Tas, kuris rimtai apmąstys sekančius tekstus, būtinai pamatys tai:Perduodama iš abu Hureiros, kad Pranašas (alejhi salatu wa salam) sakė: „ paskutiniais laikais mano bendruomenėje atsiras žmonių, kurie pasakos jums tai, ko anksčiau negirdėjot nei jus, nei jūsų tėvai. Saugokitės jų!“ Žiūrėkite „sahih Muslim“ 1/26Be to Pranašas ( alejhi salatu wa salam), įspėjinėjo musulmonus nuo žmonių sekančių savo aistrom. Jis (alejhi salatu wa salam) įspėjo nuo haridžitų, liepė musulmonams kovoti ir žudyti juos, pažadėjo už tai atlygi nuo Aukščiausiojo. Pranašas (alejhi salatu wa salam0 netgi žadėjo, kad užtikęs haridžitus, jis pats kovotų prieš juosJis taip pat įspėjo nuo kadaritų, pavadinęs juos šiuos bendruomenės ugnies garbintojais“ Abu Daud 4691Taip pat Jis( alejhi salatu wa salam) taip įspėjinėjo apie Masih al Dadžal, kad vienas iš klausiusių sahabų pasakė: „ ir mes pagalvojame, kad jis tarp palmių.“( žiūrėkite sahih muslim 3/118) t.y. pagalvojo, kad Dadžal jau priartėjo.Taigi, Pranašas ( alejhi salatu wa salam) įspėjinėjo ir apie grupes bendrai ir apie konkrečias asmenybes. Vienas iš tokių įspėjimų yra hadisas apie ummos skilimą į 73 grupes.Po Pranašo ( alejhi salatu wa salam) mirties, šį darbą tęsė Jo ( alejhi salatu wa salam) bendražygiai ir Sunnos imamai.

Pavyzdžiui Umar ibn al Hattab apie ahl al raj( savo išvedžiojimų ir protavimų šalininkus) sakė:“ Bijokite ahli al raj! Jie pavargo mokytis Pranašo ( alejhi salatu wa salam) hadisus ir pradėjo reikšti savo nuomonę ir protavimus. Jie patys nuklydo nuo teisingo kelio ir suklaidino kitus! „

Imamas al Lialiakai perduoda iš ibn Abbas, te būni Allah patenkintas juos: „ Prisekiu Allah, nemanau, kad šiandien gyvena kažkas, kieno mirties šaitanas trokšta daugiau negu mano! Jis buvo paklaustas: "Kodėl?“ Jis atsakė:“ kai kur nors rytuose ar vakaruose atsiranda naujovė, kas nors iš žmonių ateina su juo pas mane ir kai mane pasiekia ši naujovė, aš sunaikinu ją sunnos, neigiančios šią naujovę, pagalba.“


Imamas as Zahabi, knygoje „ as sijar“, o taip pat ir kiti mokslininkai, rašydami muatazilito ir kadarito Umaro Ibn Ubaido biografiją, perdavė, kad Asym al Ahualia sakė: Kartą mes sedėjome su Katada ir kai prie Jo buvo paminėtas Umar ibn Ubaida- Jis( Katada) blogai atsiliepė apie jį(Umarą ibn Ubaidą). Ir aš pasakiau: „ aš nežinojau, kad turintys žinių paneigia vieni kitus?“ ir Kadata atsakė: „ ar gi tu nežinai, o ahwual, kad yra privaloma ( wadžyb) įspėti apie tą, kuris įves naujovę, kad kiti žinotų!”
Имам аз-Захаби в «ас-Сияр», а также и другие ученые, описывая биографию


Tam, kuris žino tokias knygas, kaip „ Al Ibana“ Ibn Baty, „Šarh usul al i‘tikad“ imamo al Lialiakai ir kitas- jam bus visiškai aišku, apie ką mes kalbame. Visi salafai laikėsi bendros nuomonės, kad būtina įspėti apie naujoves ir tuos, kurie joms seka. Musa‘ba ibn Sa‘da, lai pasigaili jo Allah, sakė: „ Ne sėdėk su tais, kurie suvilioti savo paklydimais,juk tokių atvejų tave būtinai pasieks vieną iš nelaimių: arba jis suvilios ir tave ir tu pradėsi sekti paskui jį, arba jis pakenks tau anksčiau nei tu jį paliksi.“Mes, šlovinam Allah, pasaulių Viešpatį!Originalus straipsnis:http://alaqsasalafi.com/articles/view:102versta iš salaf-forum.ru su dalyvio patalpinusio straipsnį įžanga.
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

صححه الشيخ الالباني في كتابه(صحيح الجامع)0
Vartotojo avataras
ummjumana
Site Admin
 
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Sek Vas 10, 2013 1:56 pm


Grįžti į AHLIAK

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

cron